Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

KHS-Partner

KHS-Partner Oy

EETTISET NORMIMME

 • toimimme rehellisesti ja luotettavasti
 • edistämme osaltamme kiinteistönhoitoalan keskinäisiä suhteita
 • toimimme asiakkaan edun ja arvojen mukaisesti
 • kohtelemme asiakkaitamme tasapuolisesti ja luottamuksellisesti
 • tiedotamme toiminnastamme hyvää liiketapaa noudattaen, emme anna virheellistä kuvaa toiminnan laadusta tai laajuudesta
 • noudatamme voimassa olevia lakeja, asetuksia sekä viranomaisten
  antamia määräyksiä

TEHTÄVIEN SUORITTAMINEN

 • noudatamme sopimuksessa määriteltyä tasoa ja laajuutta
 • toimimme sovitussa aikataulussa
 • henkilöstömme on ammattitaitoista, kehitämme jatkuvasti osaamistamme
 • perehdymme huollettavaan kiinteistöön, toimimme oma-aloitteisesti ja palveluhenkisesti vuorovaikutuksessa tilaajaan
 • mikäli palvelujen toimittamisessa ilmenee vaikeuksia, tiedotamme niistä
  välittömästi tilaajalle
 • tilaajan tekemät vikailmoitukset hoidamme välittömästi, valitukset
  selvitetään ja puutteet korjataan

VAITIOLOVELVOLLISUUS

Emme kerro tai jaa tilaajan tietoja ulkopuolisille. Emme myöskään kerro tietoja, jotka on saatu sopimusta toteutettaessa, ellei laki siihen velvoita tai asiakas anna siihen lupaa

 

Luotettavaa partneruutta